Faktúry 2012
1. 12/F/1 Telekom-telefón     9.1.2012
2. 12/F/2 SPP-plyn   16.1.2012
3. 12/F/3 Telekom-internet   16.1.2012
4. 12/F/4 Sodexo-stravné lístky   16.1.2012
5. 12/F/5 ŠJ-ZŠ-obedy   26.1.2012
6. 12/F/6 ŠEVT-vysvedčenia   24.1.2012
7. 12/F/7 VSE-el.energia strana1   18.1.2012
VSE-el.energia strana 2   18.1.2012
8. 12/F8 VEMA-program   24.1.2012
9. 12/F9 VVS-vodné stočné     3.1.2012
10. 12/F10 VSE-el.energia   31.1.2012
11. 12/F11 Časopis-Škola   31.1.2012
12. 12/F12 T-telekom-telefón   10.2.2012
13. 12/F13 SPP-plyn     1.2.2012
14. 12/F14 Sodexo-stravné lístky     2.2.2012
15. 12/F15 T-telekom-internet     6.2.2012
16. 12/F16 ŠJ-ZŠ-obedy   15.2.2012
17. 12/F17 SSŠ-ekonomický servis   15.2.2012
18. 12/F18 T-telekom-telefón     1.3.2012
19. 12/F19 T-telekom-internet     5.3.2012
20. 12/F20 SPP-plyn     5.3.2012
21. 12/F21 SSŠ-ekonomický servis     3.3.2012
22. 12/F22 Sodexo-stravné lístky   13.3.2012
23. 12/F23 ŠJ-ZŠ-obedy   15.3.2012
24. 12/F24 VEMA-dobropis     2.4.2012
25. 12/F25 T-Mobil     2.4.2012
26. 12/F26 SSŠ-ekonomický servis     4.4.2012
27. 12/F27 SPP-plyn     4.4.2012
28. 12/F28 T-Com   10.4.2012
29. 12/F29 Sodexo-stravné lístky-apríl    17.4.2012
30. 12/F30 ŠJ-ZŠ-obedy    19.4.2012
31. 12/F31 Sodexo-stravné lístky-máj    23.4.2012
32. 12/F32 BPMK-revízia    25.4.2012
33. 12/F33 T-mobil tel.služby     2.5.2012
34. 12/F34 SSŠ-ekonomický servis     2.5.2012
35. 12/F35 VSE-el.energia     6.5.2012
36. 12/F36 VVS-vodné stočné     3.5.2012
37. 12/F37 T-com     4.5.2012
38. 12/F38 SPP-plyn     4.5.2012
39. 12/F39 Heuréka   10.5.2012
40. 12/F40 ŠJ-ZŠ-obedy   28.5.2012
41. 12/F41 Sodexo-stravné lístky   29.5.2012
42. 12/F42 T-mobil     1.6.2012
43. 12/F43 SPP-zemný plyn   15.6.2012
44. 12/F44 T-Com     4.6.2012
45. 12/F45 SSŠ-ekonomický servis   13.6.2012
46. 12/F46 ŠJ-ZŠ-obedy   15.6.2012
47. 12/F47 T-Com     2.7.2012
48. 12/F48 SSŠ-ekonomický servis     2.7.2012
49. 12/F49 SPP-plyn     4.7.2012
50. 12/F50 T-mobil     6.7.2012
51. 12/F51 VVS-vodné stočné   19.7.2012
52. 12/F52 Telekom tel.služby     1.8.2012
53. 12/F53 VSE el.energia     1.8.2012
54. 12/F54 SECO zníženie stropov     1.8.2012
55. 12/F55 Telecom tel.služby     6.8.2012
56. 12/F56 Sodexo str.lístky jul-august     6.8.2012
57 12/F57 Sodexo str.lístky september     6.8.2012
58. 12/F58 SPP plyn     6.8.2012
59. 12/F59     7.8.2012
60. 12/F60 SECO zníženie stropov    27.8.2012
61. 12/F61 Telekom tel.služby      3.9.2012
62. 12/F62 SPP plyn      4.9.2012
63. 12/F63 SSŠ-ekonomický servis    18.9.2012
64. 12/F64 ŠJ-ZŠ-obedy    24.9.2012
65. 12/F65 Sodexo str.lístky    24.9.2012
66. 12/F66 Sodexo str.lístky    24.9.2012
67. 12/F67 Nákup foto techniky   24.9.2012
68. 12/F68 Telekom tel.služby   26.9.2012
69. 12/F69 Revízia kotlov   28.9.2012
70. 12/F70 T-mobil    8.10.2012
71. 12/F71 Vidok    2.10.2012
72. 12/F72 Slovak telekom    5.10.2012
73. 12/F73 SSŠ-ekonomiský servis    8.10.2012
74. 12/F73 ŠEVT-BB  10.10.2012
75. 12/F75 BPMK-BOZP  15.10.2012
76. 12/F76 ŠJ-ZŠ-obedy  16.10.2012
77. 12/F77 Sodexo-str.lístky  22.10.2012
78. 12/F78 VVS-vodné stočné  24.10.2012
79. 12/F79 SPP-strana1-4  29.10.2012
80. 12/F80 VSE el.energia    2.11.2012
81. 12/F81 Telecom mob.telefony    2.11.2012
82. 12/F82 Telecom tel.služby    5.11.2012
83. 12/F83 SPP plyn    5.11.2012
84. 12/F84 SSŠ-ekonomický servis    9.11.2012
85. 12/F85 ŠJ-ZŠ-obedy  14.11.2012
86. 12/F86 Sodexo-str.lístky  21.11.2012
87. 12/F87 L.K.Permanent  28.11.2012
88. 12/F88 Telekom mob.služby    3.12.2012
89. 12/F89 BOZP,PO    4.12.2012
90. 12/F90 Telecom internet    4.12.2012
91. 12/F91 SPP plyn    5.12.2012
92. 12/F92 SSŠ-ekonomický servis    7.12.2012
93. 12/F93 Preloženie plyn. kotla    7.12.2012
94. 12/F94 Vidok, okná, dvere.    7.12.2012
95. 12/F95 ŠJ-ZŠ-obedy  11.12.2012
96. 12/F96 Sodexo  12.12.2012
97. 12/F97 VSG-seminár  12.12.2012
98. 12/F98 MERS-výkresy  18.12.2012
99. 12/F99 MERS-výkresy  27.12.2012
100. 12/F100 Telecom mobilné služby  27.12.2012