Faktúry ZUŠ Kováčska 43 Košice v roku 2013.
P.č. Číslo dokladu Organizácia Dátum
1. 13/F1 T-com-internet
10.01.2013
2. 13/F2 SPP-zemný plyn 10.01.2013
3. 13/F3 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 14.01.2013
4. 13/F4 Sodexo-stravné lístky 21.01.2013
5. 13/F5 VSE-elek.energia 17.01.2013
6. 13/F6 Vema-údržba programu 17.01.2013
7. 13/F7 Ševt-vysvedčenia 18.01.2013
8. 13/F8 SPP-vyúčtovanie 21.01.2013
9. 13/F9 JurisDat-časopis 22.01.2013
10. 13/F10 VVS-vodné,stočné 24.01.2013
11. 13/F11 Sodexo-stravné lístky 28.01.2013
12. 13/F12 T-com mobil.služby 01.02.2013
13. 13/F13 VSE-elek.energia 01.02.2013
14. 13/F14 SPP-zemný plyn 04.02.2013
15. 13/F15 T-com tel.služby 05.02.2013
16. 13/F16 SSŠ-ekon.servis 11.02.2013
17. 13/F17 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 14.02.2013
18. 13/F18 Sodexo.stravné lístky 26.02.2013
19. 13/F19 T-mobil 01.03.2013
20. 13/F20 T-com 04.03.2013
21. 13/F21 SSŠ-ekon.servis 04.03.2013
22. 13/F22 SPP-zemný plyn 08.03.2013
23. 13/F23 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 12.03.2013
24. 13/F24 Sodexo-stravné lístky 19.03.2013
25. 13/F25 BOZP 26.03.2013
26. 13/F26 T-mobil 02.04.2013
27. 13/F27 T-com 04.04.2013
28. 13/F28 SPP-zemný plyn 04.04.2013
29. 13/F29 SSŠ-ekon.servis 08.04.2013
30. 13/F30 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 17.04.2013
31. 13/F31 Sodexo-stravné lístky 23.04.2013
32. 13/F32 VVS-vodné ,stočné 26.04.2013
33. 13/F33 VSE-elek.energia 02.05.2013
34. 13/F34 T-mobil 02.05.2013
35. 13/F35 T-com 06.05.2013
36. 13/F36 SPP-zemný plyn 06.05.2013
37. 13/F37 SSŠ-ekon.servis 13.05.2013
38. 13/F38 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 15.05.2013
39. 13/F39 Sodexo-stravné lístky 23.05.2013
40. 13/F40 T-com mobil.služby 03.06.2013
41. 13/F41 SSŠ-ekon.servis 04.06.2013
42. 13/F42 T-com 04.06.2013
43. 13/F43 SPP-zemný plyn 05.06.2013
44. 13/F44 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 14.06.2013
45. 13/F45 Sodexo-stravné lístky 24.06.2013
46. 13/F46 BOZP 26.06.2013
47. 13/F47 Telekom-mobilne sl. 01.07.2013
48. 13/F48 Havária odpad.kanála 01.07.2013
49. 13/F49 Telecom-tel.služby 09.07.2013
50. 13/F50 SPP-zemný plyn 11.07.2013
51. 13/F51 VVS-vodné stočné 11.07.2013
52. 13/F52 SSŠ-ekon.servis 12.07.2013
53. 13/F53 SECO 29.07.2013
54. 13/F54 Telekom-mobilne sl. 01.08.2013
55. 13/F55 Eset-anti virus 6 01.08.2013
56. 13/F56 VSE-el.energia 02.08.2013
57. 13/F57 SPP-zemný plyn 05.08.2013
58. 13/F58 Telekom-tel.služby 06.08.2013
59. 13/F59 SSŠ-ekon.servis 09.08.2013
60. 13/F60 Sodexo-stravné lístky 28.08.2013
61. 13/F61 T-mobil 02.09.2013
62. 13/F62 SSŠ-ekon.servis 05.09.2013
63. 13/F63 T-com-tel. služby 06.09.2013
64. 13/F64 SPP-zemný plyn 06.09.2013
65. 13/F65 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 16.09.2013
66. 13/F66 Sodexo-stravné lístky 23.09.2013
67. 13/F67 VIPE-aktual.školenie 24.09.2013
68. 13/F68 T-mobil 01.10.2013
69. 13/F69 BOZP 01.10.2013
70. 13/F70 Revízia plynu 01.10.2013
71. 13/F71 Revízia has.prístrojov 03.10.2013
72. 13/F72 SECO 07.10.2013
73. 13/F73 SSŠ-ekon.servis 07.10.2013
74. 13/F74 T-com 11.10.2013
75. 13/F75 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 17.10.2013
76. 13/F76 Sodexo-stravné lístky 22.10.2013
77. 13/F77 VVS-vodné,stočné 26.10.2013
78. 13/F78 SPP-zemný plyn 26.10.2013
79. 13/F79 VSE-el.energia 04.11.2013
80. 13/F80 SSŠ-ekon.servis 04.11.2013
81. 13/F81 SPP-zemný plyn 05.11.2013
82. 13/F82 Telekom-mobil 11.11.2013
83. 13/F83 Telekom 11.11.2013
84. 13/F84 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 19.11.2013
85. 13/F85 Sodexo-stravné lístky 26.11.2013
86. 13/F86 Livonec-rev.elek. 26.11.2013
87. 13/F87 Permament-časopis 02.12.2013
88. 13/F88 Telecom-mobil 02.12.2013
89. 13/F89 Telecom 02.12.2013
90. 13/F90 Šamaj-BOZP 04.12.2013
91. 13/F91 SPP-zemný plyn 05.12.2013
92. 13/F92 ŠJ-ZŠ-LN-obedy 05.12.2013
93. 13/F93 Sodexo-stravné lístky 10.12.2013
94. 13/F94 SSŠ-ekon.servis nov. 11.12.2013
95. 13/F95 SSŠ-ekon.servis.dec 13.12.2013
96. 13/F96 MERS-výkresy 30.12.2013
97. 13/F97 Telecom 30.12.2013