Faktúry ZUŠ Kováčska 43 Košice v roku 2014.
P.č. Číslo dokladu Organizácia Dátum
 1.  14/F1 SPP-zemný plyn 13.01.2014
2. 14/F2 Telecom 13.01.2014
3. 14/F3 ŠEVT 13.01.2014
4. 14/F4 Sodexo-stravné lístky 13.01.2014
5. 14/F5 Pece-hlina 14.01.2014
6. 14/F6 ZŠ-LN-KE-obedy 17.01.2014
7. 14/F7 Vema 21.01.2014
8. 14/F8 VSE-elek.energia 21.01.2014
9. 14/F9 Vamoš 22.01.2014
10. 14/F10 Škola-časopis 24.01.2014
11. 14/F11 Stravenky 28.01.2014
12. 14/F12 SWING 30.01.2014
13. 14/F13 VSE-elek.energia 03.02.2014
14. 14/F14 Telekom-mobil 03.02.2014
15. 14/F15 Pece-Očová-hlina 03.02.2014
16. 14/F16 VVS-vodné stočné 05.02.2014
17. 14/F17 SPP-zemný plyn 05.02.2014
18. 14/F18 Telekom-tel.služby 17.02.2014
19. 14/F19 SSŠ-stredisko služ. 10.02.2014
20. 14/F20 SWING-glazúry 14.02.2014
21. 14/F21 ZŠ-LN-KE-obedy 14.02.2014
22. 14/F22 Pece-Očová-hlina 17.02.2014
23. 14/F23 Stravné lístky 24.02.2014
24. 14/F24 SWING-glazúry 27.02.2014
25. 14/F25 Telekom mobil 03.03.2014
26. 14/F26 SPP-zemný plyn 10.03.2014
27. 14/F27 Telecom 10.03.2014
28. 14/F28 SSŠ- stred.služieb 10.03.2014
29. 14/F29 PECE-hlina 11.03.2014
30. 14/F30 SWING-glazúry 14.03.2014
31. 14/F31 ZŠ-LN-KE-obedy 14.03.2014
32. 14/F32 Stravné lístky 20.03.2014
33. 14/F33 Vamoš-plyn.kotol 28.03.2014
34. 14/F34 MERS-výkresy 28.03.2014
35. 14/F35 Šamaj BOZP 01.04.2014
36. 14/F36 Telekom-mobil 01.04.2014
37. 14/F37 PECE-hlina 04.04.2014
38. 14/F38 SPP-zemny plyn 07.04.2014
39. 14/F39 Telekom tel.sl. 07.04.2014
40. 14/F40 ZŠ-LN-KE-obedy 11.04.2014
41. 14/F41 VVS-vodné stočné 22.04.2014
42. 14/F42 Stravné lístky 23.04.2014
43. 14/F43 SSŠ-stred.služieb 23.04.2014
44. 14/F44 Telekom tel.sl. 02.05.2014
45. 14/F45 VSE-el energia 05.05.2014
46. 14/F46 SPP-zemný plyn 06.05.2014
47. 14/F47 PECE 07.05.2014
48. 14/F48 Telekom 09.05.2014
49. 14/F49 SSŠ-stred.služieb. 13.05.2014
50. 14/F50 ZŠ-LN-KE-obedy 19.05.2014
51. 14/F51 Stravné lístky 09.06.2014
52. 14/F52 PECE 27.05.2014
53. 14/F53 Telekom te.sl 21.05.2014
54. 14/F54 SPP-zemný plyn 06.06.2014
55. 14/F55 Telekom internet 09.06.2014
56. 14/F56 Stravné lístky 10.06.2014
57. 14/F57 SSŠ-stred.služieb 11.06.2014
58. 14/F58 ZŠ-LN-KE-obedy 12.06.2014
59. 14/F59 PECE 26.06.2014
60. 14/F60 Šamaj-BOZP 23.06.2014
61. 14/F61 Telekom-mobil 01.07.2014
62. 14/F62 SPP-zemný plyn 07.07.2014
63. 14/F63 Telekom-tel.služ 08.07.2014
64. 14/F64 SSŠ-stred.služieb 05.07.2014
65. 14/F65 VVS-vodné stočné 07.07.2014
66. 14/F66 Stravné lístky 28.07.2014
67. 14/F67 VSE-el.energia 30.07.2014
68. 14/F68 Telekom-mobil 01.08.2014
69. 14/F69 SPP-zemný plyn 05.08.2014
70. 14/F70 Telekom-internet 07.08.2014
71. 14/F71 SSŠ-stred.služieb 25.08.2014
72. 14/F72 Telecom-mobil 03.09.2014
73. 14/F73 Stravenky 04.09.2014
74. 14/F74 SPP-zemný plyn 04.09.2014
75. 14/F75 Telecom-telefón 08.09.2014
76. 14/F76 SSŠ-stred.služieb 11.09.2014
77. 14/F77 ZŠ-LN-KE-obedy 12.09.2014
78. 14/F78 Stravenky 25.09.2014
79. 14/F79 Telekom 01.10.2014
80. 14/F80 BOZP 01.10.2014
81. 14/F81 Telekom 07.10.2014
82. 14/F82 Revízia HP 07.10.2014
83. 14/F83 SSŠ-stred.služieb 09.10.2014
84. 14/F84 Vamoš 09.10.2014
85. 14/F85 ZŠ-LN-KE-obedy 14.10.2014
86. 14/F86 Stravenky 22.10.2014
87. 14/F87 MERS-výkresy 27.10.2014
88. 14/F88 VVS-vodné stočné 28.10.2014
89. 14/F89 SPP-vyúčtovanie 08.10.2014
90. 14/F90 Windows 7 29.10.2014
91. 14/F91 Telekom 21.10.2014
92. 14/F92 SPP 31.10.2014
93. 14/F93 VSE 06.11.2014
94. 14/F94 Telekom 10.11.2014
95. 14/F95 Vidok 07.11.2014
96. 14/F96 SSŠ-stred.služieb 10.11.2014
97. 14/F97 ZŠ-LN-KE-obedy 12.11.2014
98. 14/F98 Stravenky 21.11.2014
99. 14/F99 VSE-vyučtovanie 27.11.2014
100. 14/F100 VSE 27.11.2014
101. 14/F101 Telekom-mobil. 01.12.2014
102. 14/F102 ZŠ-LN-KE-obedy 05.12.2014
103. 14/F103 SSŠ-stred.služieb 05.12.2014
104. 14/F104 SSŠ-stred.služieb 05.12.2014
105. 14/F105 Vzdelávanie 04.12.2014
106. 14/F106 SPP-zemný plyn 06.12.2014
107. 14/F107 Telekom 08.12.2014
108. 14/F108 Revízia bleskozvodov 11.12.2014
109. 14/F109 Časopis 11.12.2014
110. 14/F110 BOZP 15.12.2014
111. 14/F111 SSŠ-stred.služieb 18.12.2014
112. 14/F112 Školenie 19.12.2014
113. 14/F113 Vamoš 19.12.2014
114. 14/F114 Pece-hlina 23.12.2014
115. 14/F115 Mers-výkresy 23.12.2014
116. 14/F116 Telekom 29.12.2014