Faktúry ZUŠ Kováčska 43 Košice v roku 2015.
P.č. Číslo dokladu Organizácia Dátum
 1.  15/F1 VEMA 14.01.2015
 2.  15/F2 Telecom 14.01.2015
 3.  15/F3 ŠEVT 14.01.2015
 4.  15/F4 Stravenky 14.01.2015
 5.  15/F5 ZŠ-LN-KE-obedy 14.01.2015
 6.  15/F6 VSE-ele.energia 21.01.2015
 7.  15/F7 SPP-zemný plyn 21.01.2015
 8.  15/F8 Časopis 21.01.2015
 9.  15/F9 SPP-zemný plyn 21.01.2015
10.  15/F10 Telekom-mobil 26.01.2015
11.  15/F11 VVS-vodné-stočné 27.01.2015
12.  15/F12 Telekom 05.02.2015
13.  15/F13 Stredisko služieb škole 05.02.2015
14.  15/F14 SPP-zemný plyn 05.02.2015
15.  15/F15 ZŠ-LN-KE-obedy 09.02.2015
16.  15/F16 VSE-elek.energia 09.02.2015
17.  15/F17 Stravenky 10.02.2015
18.  15/F18 Telekom-mobil 02.03.2015
19.  15/F19 SPP-zemný plyn 05.03.2015
20.  15/F20 Stravenky 01.03.2015
21.  15/F21 Telekom-telefon 06.03.2015
22.  15/F22 Stredisko služieb škole 10.03.2015
23.  15/F23 ZŠ-LN-KE-obedy 20.03.2015
24.  15/F24 Stravenky 20.03.2015
25.  15/F25 Šamaj-BOZP 25.03.2015
26.  15/F26 Telekom-mobil 01.04.2015
27.  15/F27 Telekom-telefon 07.04.2015
28.  15/F28 SPP-zemný plyn 09.04.2015
29.  15/F29 ZŠ_LN_KE-obedy 13.04.2015
30.  15/F30 Ramko 16.04.2015
31.  15/F31 Stredisko služieb škole 16.04.2015
32.  15/F32 VVS-vodné-stočné 22.04.2015
33.  15/F33 Stravenky 24.04.2015
34.  15/F34 Telekom 04.05.2015
35.  15/F35 SPP-zemný plyn 05.05.2015
36.  15/F36 Telekom 07.05.2015
37.  15/F37 VSE-elek.energia  11.05.2015
38.  15/F38 ZŠ-LN-KE-obedy 11.05.2015
39.  15/F39 Stredisko služieb škole 18.05.2015
40.  15/F40 Stravenky 25.05.2015
41. 15/F41 Telekom telefon 01.06.2015
42. 15/F42 SPP-zemný plyn 03.06.2015
43. 15/F43 Telekom mobil 09.06.2015
44. 15/F44 Stredisko služieb škole 09.06.2015
45. 15/F45 ZŠ LN-KE-obedy 10.06.2015
46. 15/F46 Oprava pece 22.06.2015
47. 15/F47 BOZP-Šamaj 22.06.2015
48. 15/F48 Ramko 26.06.2015
49. 15/F49 Telekom-mobil 29.06.2015
50. 15/F50 SPP-zemný plyn 02.07.2015
51. 15/F51 Telekom 06.07.2015
52. 15/F52 Stravenky 09.07.2015
53. 15/F53 VVS-vodné stočné 13.07.2015
54. 15/F54 Web 15.07.2015
55. 15/F55 Stredisko služieb škole 15.07.2015
56. 15/F56 Eset 17.07.2015
57. 15/F57 SECO 20.07.2015
58. 15/F58 Telekom-mobil 03.08.2015
59. 15/F59 SPP-zemný plyn 05.08.2015
60. 15/F60 Telekom 06.08.2015
61. 15/F61 VSE-elek.energia 07.08.2015
62. 15/F62 stredisko služieb škole 21.08.2015
63. 15/F63 SECO 02.09.2015
64. 15/F64 SPP-zemný plyn 03.09.2015
65. 15/F65 Stravenky 04.09.2015
66. 15/F66 Telekom 07.09.2015
67. 15/F67 Telekom-mobil 07.09.2015
68. 15/F68 SSŠ-ver.obstarávanie 10.09.2015
69. 15/F69 Stredisko služieb škole 10.09.2015
70. 15/F70 ZŠ LN-KE-obedy 14.09.2015
71. 15/F71 Bulk-foto 24.09.2015
72. 15/F72 Šamaj BOZP 28.09.2015
73. 15/F73 Stravenky 28.09.2015
74. 15/F74 Telekom-mobil 01.10.2015
75. 15/F75 SPP-zemný plyn 02.10.2015
76. 15/F76 Telekom-tel. 06.10.2015
77. 15/F77 Stredisko služieb škole 06.10.2015
78. 15/F78 Revízia plyn.kotlov 09.10.2015
79. 15/F79 ZŠ LN KE-obedy 13.10.2015
80. 15/F80 VVS-vodné-stočné 19.10.2015
81. 15/F81 Ševt 20.10.2015
82. 15/F82 Stravenky 27.10.2015
83. 15/F83 Bulk 22.10.2015
84. 15/F84 Deratizácia 02.11.2015
85. 15/F85 Telekom-mobil 02.11.2015
86. 15/F86 SPP-zemný plyn 03.11.2015
87. 15/F87 Telekom-telefón 09.11.2015
88. 15/F88 VSE-elek.energia 09.11.2015
89. 15/F89 ZŠ LN KE-obedy 11.11.2015
90. 15/F90 Stredisko služieb škole 12.11.2015
91. 15/F91 Stravenky 24.11.2015
92. 15/F92 ZŠ LN KE-obedy 02.12.2015
93. 15/F93 Telekom-mobil 02.12.2015
94. 15/F94 SPP-zemný plyn 07.12.2015
95. 15/F95 Telekom-telefón 07.12.2015
96. 15/F96 BOZP-Šamaj 07.12.2015
97. 15/F97 Časopis 07.12.2015
98. 15/F98 SSŠ.11.str sl.škole 15.12.2015
99. 15/F99 SSŠ.12.str.sl.škole 15.12.2015
100. 15/F100 ŠEVT 22.12.2015
101. 15/F101 Telekom-mobil 23.12.2015
102. 15/F102 MERS 29.12.2015