Objednávky 

P.Ť.

Ȓslo dokladu

Predmet zmluvy

Dátum

               Objednávky od 01.01.2013
12. 13/39 Odpad-havária 22.05.2013
13. 13/83 Revízia plyn. kotlov 23.09.2013
14. 13/84 Revízia hasiacich prístrojov 23.09.2013
15. 13/105 Deratizacia objektu 06.11.2013
16. 13/106 Elektro revízia 12.11.2013
17. 13/115 MERS-výkresy 27.12.2013