Objednávky od 01.01.2014
18. 14/O/1 ŠEVT 09.01.2014
19. 14/O/2 Hlina 10.01.2014
20. 14/O/3 Plynový kotol 13.01.2013
21. 14/O/4 Glazúry 24.01.2014
22. 14/O/5 Stravné lístky 27.01.2014
23. 14/O/6 Glazúry 10.02.2014
24. 14/O/7 Stravné lístky 25.02.2014
25. 14/O/8 Glazúry 27.02.2014
26. 14/O/9 Hlina 03.03.2014
27. 14/O/10 Plynový kotol 10.03.2014
28. 14/O/11 Glazúry 12.03.2014
29. 14/O/12 Stravné lístky 20.03.2014
30. 14/O/13 Výkresy 25.03.2014
31. 14/O/14 Tvorivé dielne 31.03.2014
32. 14/O/15 Stravné lístky 23.04.2014
33. 14/O/16 Glazúry 28.05.2014
34. 14/O/17 ULUV-kurz 02.05.2014
35. 14/O/18 Stravné lístky 23.05.2014
36. 14/O/19 Tvorivé dielne 30.06.2014
37. 14/O/20 Glazúry 18.06.2014
38. 14/O/21 Stravné lístky 28.07.2014
39. 14/O/22 Stravné lístky 04.09.2014
40. 14/O/23 Kotol 22.09.2014
41. 14/O/24 Stravné lístky 25.09.2014
42. 14/O/25 Revízia HP 29.09.2014
43. 14/O/26 Školenie prvej pomoci 08.09.2014
44. 14/O/27 Deratizácia 14.10.2014
45. 14/O/28 Okná-Vidok 15.10.2014
46. 14/O/29 Stravné lístky 22.10.2014
47. 14/O/30 Softvér 27.10.2014
48. 14/O/31 Mers-výkresy 27.10.2014
49. 14/O/32 Revízia bleskozvodov 19.11.2014
50. 14/O/33 Stravné lístky 20.11.2014
51. 14/O/34 Vamos výmena kotla 09.12.2014
52. 14/O/35 PECE 22.12.2014
53. 14/O36 Mers-výkresy 22.12.2014